celth-logo

CELTH

Centre of Expertise Leisure, Tourism and Hospitality

(in samenwerking met betterday)

 

Centres of Expertise zijn verregaande samenwerkingsverbanden tussen hogescholen en het bedrijfsleven en worden gefinancierd vanuit de ministeries van Onderwijs en Economische Zaken.

 

  • Door middel van door mij geleide Power Workshops met afgevaardigden uit het bedrijfsleven en het onderwijs hebben we gezamenlijk in slechts één middag de input van de gastvrijheidssector ten behoeve van de Nationale Wetenschapsagenda samengesteld, zodat dit tijdig kon worden ingediend bij het Ministerie van OCW.
  • In een tweede middag hebben we vervolgens de strategische thema’s van CELTH verder uitgewerkt, zodat CELTH er hierna direct mee aan de slag kon.