feenstra-logo

Feenstra (Nuon/Vattenfall)

Feenstra is een landelijk dekkend installatiebedrijf op het gebied van dienstverlening voor energie met 25 vestigingen, >1.500 medewerkers en >800.000 contracten en maakt sinds 2000 onderdeel uit van het Nuon/Vattenfall concern.

 

Estafette

 • Break-even punt met 25% verlaagd dankzij integraal verbeterprogramma genaamd Estafette, zodat de organisatie klaar was om niet alleen op te schalen, maar ook af te schalen en veel wendbaarder werd. Daarbij stond centraal: landelijke uniformering, standaardisering, normering en verbetering van het verkoop- en montageproces en werkwijzen.
 • Verlieslatende activiteiten duurzaam winstgevend gemaakt door deze slimmer te organiseren en waar mogelijk te automatiseren en te digitaliseren.

 

GOAL (Grip Op Alle Lagen)

 • Van rode cijfers naar zwarte cijfers door integraal verbeterprogramma GOAL, dankzij verschaffen van helderheid (ontwikkelen uniforme werkwijze, besturing en eigenaarschap) en praktische aanpak. Iedereen deed mee en iedereen kreeg de beschikking over de informatie die nodig was om het werk in één keer goed te doen, van monteur tot directeur.
 • Verbetering van de onderhoud-, service- en planningsprocessen en herinrichting operationele organisatie in kleine cellen (ketenteams), waardoor verschil binnen/buiten verdween.
 • Van theorie naar praktijk: LEAN-principes worden nu toegepast in de praktijk door mensen in heel het land.
 • Duidelijkheid gebracht in de value en cost drivers, waardoor daar nu op gestuurd wordt (actieketel, huur vs. koop, beschikbaarheid monteurs vs. onderhoudsverplichting en storingsverwachting, flexibele schil monteurs door inleen zzp-ers, etc.). Hierdoor is het break-even punt aanzienlijk verlaagd.
 • Visie op en bijdrage van de Holding positief veranderd door (om)vorming van professioneel en allround Business Support Team dat de business daadwerkelijk ondersteunt en ontlast d.m.v. rapportage, analyse, advies en tools (operationele systemen en hulpmiddelen).

 

De verkoper stuurt de keten aan

 • Implementatie Sales Force Automation (Salesforce.com). Van de situatie waarin een verkoper met acht verschillende offerteblokken, diverse inlegvellen, hand-outs, brochures en stickers zijn werk moest doen naar de situatie waarin hij met een laptop of tablet klanten bezoekt en bedient, waardoor hij alles overzichtelijk en in de juiste volgorde bij de hand heeft. Hij stuurt de keten vanaf ‘de keukentafel’ aan en doet dit in één keer goed. Alle systemen zijn in één keer bijgewerkt en alles is dermate voorgesorteerd dat vervolgstappen door collega’s verder in de keten optimaal zijn voorbereid.

 

Zelfsturing mogelijk maken door FieldBuddy

 • Implementatie Field Service Automation (FieldBuddy). Digitaliseren van monteursadministratie, waardoor monteurs via internet op een tablet op locatie bij de klant de werkbon digitaal ontvangen en kunnen opmaken, waarna deze automatisch verwerkt en gefactureerd wordt. Daarnaast hebben zij de beschikking over het complete klantdossier en de montagehandboeken.

 

Strategie

 • Na eerste golf verbeteringen de strategie herijkt en vernieuwd met MT en kopgroep uit het land. De nieuwe strategie is niet alleen in 90 dagen ontwikkeld, maar ook meteen in gang gezet door medewerkers op alle niveaus. We maakten de switch van denken in techniek en activiteiten naar klantgericht denken en handelen. Dit werkte inspirerend en uitdagend voor de hele organisatie en gaf ons een boost om de volgende groeicurve te realiseren.

 

Flame (Feenstra Laat Alle Medewerkers Excelleren)

 • Alle Feenstra bedrijfsonderdelen integreren en klaarmaken voor de toekomst middels een uitgebreid Turn Around Programma. Onderdeel van dit programma was het veranderen van het IT-landschap, waarbij onder andere een nieuw ERP-platform (Microsoft Dynamics AX) ter vervanging van de huidige ERP en Service Management Systemen (>70 databases) werd geïmplementeerd. Deze ERP-implementatie bestond naast de implementatie van het pakket, voor een belangrijk deel uit Business Change en het ontwikkelen van de “Future Mode of Operation” o.b.v. nieuwe technologie.