laluna-logo

Kinderdagpaleis La Luna

Kinderdagpaleis La Luna is aanbieder van kinderopvang met 15 vestigingen, >100 medewerkers en >2.300 kindplaatsen.

In de rol van Business Consultant heb ik Business Control en Business Performance Management opgezet en geïmplementeerd.

  • Conform de vier-stappen-aanpak van Blue Element is er orde geschapen en transparantie aangebracht in de waarde en kosten componenten (value en cost drivers). Normeringen zijn per driver aangebracht, zodat duidelijk is of de resultaten binnen de gestelde norm vallen.
  • Naast de top-down begroting op basis van ambities zijn bottom-up begrotingen per vestiging opgesteld op basis van de genormeerde value en cost drivers.
  • Dashboards met financiële, operationele en personele prestatie-indicatoren zijn per vestiging gemaakt en vormen de basis voor de maandelijkse review met de vestigingsleiders.
  • De maandelijkse rapportagecyclus neemt thans slechts enkele uren in plaats van enkele dagen in beslag.
  • Momenteel wordt gestuurd op basis van feiten, waardoor het break-even punt aanzienlijk verlaagd is.

 

Vervolgens heb ik in de rol van Financieel Adviseur de verkoop van het bedrijf begeleid.

  • Ik heb de directie ondersteund en geadviseerd tijdens de onderhandelingen met de verschillende overnamekandidaten. Ten behoeve van de overname en de waardebepaling van het bedrijf heb ik een meerjarenbegroting, investeringsplan, liquiditeitsbegroting, cashflow statement en kostprijsmodellen opgesteld.